Hvað er lágt sjálfsmat? | Mín líðan | Sálfræðiþjónusta á netinu

TAKTU FYRSTA SKREFIÐ Í ÁTT AÐ BETRI LÍÐAN

Meðferð við lágu sjálfsmati

Mín líðan býður upp á 10 tíma staðlaða sálfræðimeðferð á netinu við lágu sjálfsmati. Meðferðartímarnir innihalda fræðslu, verkefni, æfingar, spurningalista og verkefnabók. Þú lærir hagnýtar aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar og hvernig á að beita þeim í daglegu lífi. Öll samskipti fara fram með skrifuðum texta og hægt er að senda sálfræðingi skilaboð hvenær sem er. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan með aðstoð sálfræðings!

39.900 kr.

fyrir meðferðina

14.500 kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.

HVAÐ ER LÁGT SJÁLFSMAT?

Lágt sjálfsmat

Sjálfsmat felur í sér þær skoðanir sem við höfum á okkur sjálfum. Önnur algeng orð sem heyra undir hugtakið sjálfsmat eru m.a. sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsöryggi og sjálfsvirðing. Þessi orð vísa til hvernig við hugsum um okkur sjálf, hvaða mat við leggjum á okkur sjálf og hvers virði okkur finnst við vera. Sjálfsmat er á skala, það nær frá mjög lágu sjálfsmati, upp í mjög hátt sjálfsmat og allt þar á milli. Eðlilegt er að efast um sjálfa(n) sig öðru hvoru, skorta sjálfstraust á ákveðnum sviðum eða hugsa stundum neikvætt um sjálfa(n) sig, en ef þess konar skoðanir eru mjög oft til staðar erum við líklega með lágt sjálfsmat.

Lágt sjálfsmat einkennist af litlu sjálfsöryggi og neikvæðum skoðunum á okkur sjálfum. Fólk telur sig ekki búa yfir mörgum góðum eiginleikum og telur sig ekki hafa mikið fram á að færa. Það efast um eigin getu og er gjarnt á að dæma sig og gagnrýna á neikvæðan hátt. Því neikvæðari sem skoðanirnar eru, því lægra er sjálfsmatið. Algengar skoðanir hjá þeim sem eru með lágt sjálfsmat eru t.d: Ég er ekki nógu góð(ur) - Ég er leiðinleg(ur) - Ég er óaðlaðandi - Engum líkar vel við mig - Ég er óhæf(ur) - Ég er heimsk(ur) - Ég er misheppnuð/aður - Ég er gölluð/gallaður - Ég er öðruvísi - Ég er ömurleg(ur) - Ég skipti engu máli - Aðrir eru klárari en ég - Ég er óáhugaverð(ur).

Við teljum þessar skoðanir vera staðreyndir og þær hafa neikvæð áhrif á hvernig okkur líður. Flestir hugsa á þennan hátt einhvern tímann á lífsleiðinni, sérstaklega þegar þeir standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum. En ef við hugsum daglega um okkur á þennan hátt getur það haft slæm áhrif sjálfstraustið og leitt til neikvæðra tilfinninga eins og depurðar, kvíða, óöryggis og skammar. Þeir sem eru með lágt sjálfsmat eru í aukinni áhættu á að finna fyrir þunglyndi og kvíða, sérstaklega félagskvíða. Lágt sjálfsmat getur dregið verulega úr vellíðan og lífsgæðum fólks og því er mjög gagnlegt að leita sér aðstoðar sálfræðings ef það hefur staðið yfir lengi eða hefur mikil áhrif á daglegt líf.

Ert þú með einkenni lágs sjálfsmats?

Hugsar þú oft um sjálfa(n) þig á neikvæðan hátt? Ertu gjörn/gjarn á að gagnrýna þig? Hefur þú litla trú á sjálfum/sjálfri þér? Svaraðu nokkrum einföldum spurningum og athugaðu hvort sálfræðimeðferð á netinu hjá Mín líðan henti þér!

Dæmi um einkenni lágs sjálfsmats

Sjálfsgagnrýni

Að gagnrýna sjálfan sig á ósanngjarnan hátt ásamt því að gera miklar kröfur til sín.

Efasemdir

Að efast um sjálfan sig og hafa litla trú á sjálfum sér. Að upplifa að maður sé ekki nógu góður.

Kvíði

Að finna fyrir líkamlegum einkennum, t.d. örum hjartslætti, hraðari öndun, svita, svima, vöðvaspennu og skjálfta. Eða hugrænum einkennum, t.d. að hugurinn tæmist, geta ekki einbeitt sér og enga stjórn á hugsunum.

Depurð

Að verða dapur, niðurdreginn eða vonlaus. Að finna fyrir líkamlegum einkennum eins og þreytu eða orkuleysi.

Hrakspár

Að búast við því versta og gera ýmislegt til að koma í veg fyrir að það gerist.

Horfa framhjá því jákvæða

Að horfa framhjá jákvæðum eiginleikum sínum ásamt því að gera lítið úr hrósum sem maður fær og góðri frammistöðu.

Ósanngjarn samanburður

Að bera sig saman við aðra á ósanngjarnan hátt

Samþykki annarra

Að leita eftir og þurfa samþykki frá öðrum.

Erfiðleikar í samskiptum

Að eiga erfitt með samskipti við aðra, láta lítið fyrir sér fara, einangra sig, draga sig í hlé, vera áhugalaus eða forðast að gera það sem manni langar.

UPPLÝSINGAR UM LÁGT SJÁLFSMAT

Gott að vita um lágt sjálfsmat

Gott sjálfsmat hefur ýmsa kosti
Ef sjálfsmatið er gott eru minni líkur á að við finnum fyrir streitu, kvíða og depurð. Við erum ólíklegri til að gagnrýna okkur.
  • Sjálfsmat okkar getur verið breytilegt frá degi til dags og bundið við ákveðnar aðstæður.
Hverjir eru með lágt sjálfsmat?
Allir geta glímt við lágt sjálfsmat. Lágt sjálfsmat kemur fram hjá konum og körlum á öllum aldri, í öllum stéttum og öllum kynþáttum.
  • Ef þú glímir við lágt sjálfsmat ertu ekki einn, margir eru í sömu sporum og þú.
Hvað segja klínískar leiðbeiningar?
NICE guidelines sem Ísland miðar við mæla með HAM á netinu sem fyrsta úrræði við vægum til miðlungs einkennum þunglyndis.
  • Ef einkenni eru alvarleg eða til staðar eftir að 10 tíma meðferð lýkur er mælt með viðtölum.

Hvernig er dregið úr lágu sjálfsmati?

Sálfræðimeðferð hjálpar þér að:

Þekkja einkenni lágs sjálfsmats

Þú lærir hvað lágt sjálfsmat er og hvernig það þróaðist og hefur áhrif á þig í daglegu lífi.

Brjóta upp vítahring lágs sjálfsmats

Þú lærir hvaða aðferðir geta gagnast þér að brjóta upp þann vítahring sem þú ert í.

Draga úr óhjálplegri sjálfsgagnrýni

Þú lærir að draga úr óhjálplegri sjálfsgagnrýni og neikvæðum skoðunum sem þú hefur á þér.

Koma auga á jákvæða eiginleika

Þú lærir að koma auga á jákvæða eiginleika í þínu fari og eykur þannig sjálfstraust þitt.

10 TÍMA STÖÐLUÐ SÁLFRÆÐIMEÐFERÐ Á NETINU

Náðu tökum á lágu sjálfsmati!

Þeir sem finna fyrir lágu sjálfsmati eiga oft erfitt með að taka fyrsta skrefið. Stöðluð sálfræðimeðferð á netinu er frábær kostur til að byrja að auka sjálfstraust þitt. Það skiptir ekki máli hvort þú finnir fyrir lágu sjálfsmati í ákveðnum aðstæðum eða almennt í daglegu lífi, meðferðin getur verið þægileg leið til að stíga fyrsta skrefið í átt að betri líðan. Í meðferðinni lærir þú að draga úr sjálfsgagnrýni, endurmeta neikvæð viðhorf og koma auga á jákvæða eiginleika í þínu fari. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan og öðlist aukið sjálfstraust!

39.900 kr.

fyrir meðferðina

14.500kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.