Hvað er félagskvíði? | Mín líðan | Sálfræðiþjónusta á netinu

TAKTU FYRSTA SKREFIÐ Í ÁTT AÐ BETRI LÍÐAN

Meðferð við félagskvíða

Mín líðan býður upp á 10 tíma staðlaða sálfræðimeðferð á netinu við vægum til miðlungs einkennum félagskvíða. Meðferðartímarnir innihalda fræðslu, verkefni, æfingar, spurningalista og verkefnabók. Þú lærir hagnýtar aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar og hvernig á að beita þeim í daglegu lífi. Öll samskipti fara fram með skrifuðum texta og hægt er að senda sálfræðingi skilaboð hvenær sem er. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan með aðstoð sálfræðings!

39.900 kr.

fyrir meðferðina

14.500 kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.

HVAÐ ER FÉLAGSKVÍÐI?

Félagskvíði

Eðlilegt er að upplifa stundum kvíða í félagslegum aðstæðum. Til dæmis upplifa margir kvíða þegar þeir fara í atvinnuviðtal, fara á stefnumót eða halda ræðu. Þegar kvíðinn er óhóflega mikill og viðvarandi getur verið að fólk upplifi félagskvíða. Félagskvíði (einnig þekkt sem félagsfælni) felur í sér mjög mikla hræðslu við eina eða fleiri félagslegar aðstæður. Félagslegar aðstæður eru allar aðstæður þar sem við sjálf og annað fólk er til staðar, til dæmis að halda uppi samræðum, tala við ókunnuga, halda fyrirlestur, fara í veislu og segja nei við aðra.

Fólk finnur fyrir kvíða í félagslegum aðstæðum eða við að hugsa um slíkar aðstæður. Ástæða kvíðans er hræðsla við að koma illa fyrir, gera sig að athlægi (t.d. með því að segja eða gera eitthvað vitlaust) og verða metinn á neikvæðan hátt af öðrum. Þeir sem upplifa félagskvíða gera ráð fyrir því versta í félagslegum aðstæðum. Þeir gera ekki endilega eitthvað til að verða sér til skammar en óttast að það muni gerast eða halda að þeir hafi orðið sér til skammar.

Félagskvíði getur verið sértækur og átt við ákveðnar félagslegar aðstæður (t.d. að tala við ókunnuga) eða almennur og átt við flestar aðstæður (t.d. að tala við ókunnuga, borða fyrir framan aðra, tala fyrir framan aðra o.s.frv.). Fólk gerir sér grein fyrir að kvíðinn er óhjálplegur og órökréttur en veit ekki hvernig það á að takast á við hann. Einkenni félagskvíða geta verið breytileg hverju sinni og aukist þegar fólk er undir miklu álagi.

Ert þú með einkenni félagskvíða?

Finnst þér erfitt að vera þú sjálf(ur) í kringum annað fólk? Finnur þú fyrir kvíða í samskiptum við aðra? Ertu félagslega einangruð/aður? Svaraðu nokkrum einföldum spurningum og athugaðu hvort sálfræðimeðferð á netinu hjá Mín líðan henti þér!

Algeng einkenni félagskvíða

Forðun eða flótti

Að forðast félagslegar aðstæður sem valda kvíða. Að flýja úr félagslegum aðstæðum sem valda kvíða.

Óhjálpleg hegðun

Að grípa til hegðunar sem ætlað er að minnka kvíða en eykur hann (t.d. að fara í símann, þykjast vera upptekinn eða forðast augnsamband).

Sjálfmiðuð athygli

Að vera meðvitaður um sjálfan sig og hvernig maður kemur öðrum fyrir sjónir í félagslegum aðstæðum.

Neikvæðar hugsanir

Að eyða miklum tíma í að hugsa um hvernig maður kom öðrum fyrir sjónir eftir að maður yfirgefur aðstæðurnar. Að einblína á hvað maður sagði eða gerði vitlaust.

Líkamleg einkenni

Til dæmis hiti í andliti, hraður hjartsláttur, skjálfti, sviti, magaverkur, erfiðleikar með andardrátt, svimi og vöðvaspenna.

Ótti vegna líkamlegra einkenna

Ótti við að aðrir taki eftir líkamlegum kvíðaeinkennum (t.d. roði, sviti, skjálfti og spennt raddbönd).

Hugræn einkenni

Að upplifa að hugurinn tæmist, geta ekki einbeitt sér, minniserfiðleikar eða upplifa enga stjórn á eigin hugsunum.

Þrauka aðstæður

Að þrauka félagslegar aðstæður en upplifa mjög mikinn kvíða.

UPPLÝSINGAR UM FÉLAGSKVÍÐA

Gott að vita um félagskvíða

Algengi félagskvíða
Félagskvíði er ein algengasta gerð kvíða sem fólk upplifir. Margir upplifa félagskvíða um allan heim, hann háir um 12% fólks.
  • Þú þekkir líklegast einhvern sem hefur fundið fyrir einkennum félagskvíða.
Hverjir upplifa félagskvíða?
Allir geta fundið fyrir félagskvíða. Félagskvíði kemur fram hjá konum og körlum á öllum aldri, í öllum stéttum og öllum kynþáttum.
  • Konur eru líklegri en karlar til að finna fyrir einkennum félagskvíða.
Hvað segja klínískar leiðbeiningar?
NICE guidelines sem Ísland miðar við mæla með HAM á netinu sem fyrsta úrræði við vægum til miðlungs einkennum þunglyndis.
  • Ef einkenni eru alvarleg eða til staðar eftir að 10 tíma meðferð lýkur er mælt með viðtölum.

Hvernig er dregið úr einkennum félagskvíða?

Sálfræðimeðferð hjálpar þér að:

Þekkja einkenni félagskvíða

Þú lærir hvað félagskvíði felur í sér og lærir að vera meðvitaðri um eigin félagskvíðaeinkenni.

Brjóta upp vítahring félagskvíða

Þú lærir hvaða aðferðir geta gagnast þér að brjóta upp þann vítahring sem þú ert í.

Draga úr kvíða í félagslegum aðstæðum

Þú lærir að fara í félagslegar aðstæður sem þú hefur forðast eða fundið fyrir kvíða í.

Auka sjálfstraust þitt í samskiptum

Þú lærir að sjá jákvæða eiginleika í þínu fari og endurmeta neikvæðar skoðanir.

10 TÍMA STÖÐLUÐ SÁLFRÆÐIMEÐFERÐ Á NETINU

Náðu tökum á félagskvíðanum!

Þeir sem finna fyrir einkennum félagskvíða eiga oft erfitt með að leita sér aðstoðar sálfræðings. Stöðluð sálfræðimeðferð á netinu er frábær kostur til að byrja að draga úr félagskvíða. Það skiptir ekki máli hvort þú finnir fyrir kvíða í ákveðnum aðstæðum eða almennt í daglegu lífi, meðferðin getur verið þægileg leið til að stíga fyrsta skrefið í átt að betri líðan. Í meðferðinni lærir þú að brjóta upp vítahring félagskvíða sem felur m.a. í sér að læra að fara í aðstæður sem valda þér kvíða. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan og öðlist aukið sjálfstraust í samskiptum!

39.990 kr.

fyrir meðferðina

14.500kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.