Guðrún Soffía Gísladóttir sálfræðingur | Mín líðan | Sálfræðiþjónusta á netinu

sálfræðingur

Guðrún Soffía Gísladóttir

ATH! Er ekki að taka að sér nýja skjólstæðinga. Guðrún er sálfræðingur hjá Mín líðan og býður upp á sálfræðiþjónustu fyrir fullorðna. Hún hefur síðustu árin unnið mikið með áfallamál og notar aðeins gagnreyndar meðferðir. Hún hefur sérstakan áhuga á að aðstoða þá sem glíma við kvíða, þunglyndi og sálrænar afleiðingar áfalla. Guðrún hefur reynslu af því að vinna með mál sem tengjast ófrjósemi og einnig missi á meðgöngu.

Guðrún Soffía Gísladóttir

Sérfræði- og áhugasvið

Guðrún hefur reynslu af því að vinna með og styðja við þá sem glíma við ófrjósemi og eru að fara í gegnum ófrjósemismeðferð og hefur einnig unnið töluvert með missi á meðgöngu. Hún sinnir einnig einstaklingum sem glíma við óörugga tengslamyndun í ástarsamböndum (insecure attachment style) og annað því tengt s.s. ótta við höfnun eða nánd, erfiðleika við að komast yfir sambandsslit eða upplifun af erfiðri ástarsorg.

Guðrún beitir aðeins gagnreyndum aðferðum við greiningu og meðferð og styðst fyrst og fremst við hugræna atferlismeðferð (HAM) og EMDR áfallameðferð, en hún er hæfnivottaður EMDR meðferðaraðili. Hún leggur áherslu á góða undirbúningsvinnu eins og mælt er með áður en farið er í áfallaúrvinnslu með EMDR. Skoðað er í hverju tilfelli hvort viðkomandi sé tilbúinn í þá meðferð og ef svo er, þá hve mikinn og hvers konar undirbúning þarf. Skoðað er t.d. hve góðan stuðning fólk hefur í sínu nærumhverfi, hvort þörf sé á að kenna hvernig takast megi á við erfiðar tilfinningar og róa taugakerfið og hvort fólk sé í tengslum við sínar tilfinningar. Í gegnum þetta fær einstaklingurinn oft í hendurnar dýrmæt verkfæri sem hann getur nýtt sér í sínu daglega lífi áframhaldandi. Að auki veitir Guðrún sálfræðimeðferð við einkennum kvíða, þunglyndis og lágs sjálfsmats.

Menntun og starfsreynsla

Guðrún hefur starfað sem löggiltur sálfræðingur frá árinu 2016 og lauk M.Sc. í klínískri sálfræði sama ár. Hún var í starfsnámi á Kvennadeild Landspítalans þar sem hún sinnti m.a. konum í áhættumeðgöngu. Hún var einnig í starfsnámi á Greiningarstöð og Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis þar sem hún sinnti börnum.

Guðrún hefur unnið sem sálfræðingur hjá Mín líðan frá febrúar 2022 þar sem hún sinnir fjarviðtölum. Hún starfaði áður hjá EMDR stofunni, þar sem hún sinnti meðferðarvinnu varðandi áföll, þunglyndi, kvíða o.fl. hjá fullorðnum og á Litlu kvíðameðferðarstöðinni (Litla KMS) þar sem hún veitti börnum meðferð við kvíða. Einnig starfaði hún á Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar þar sem hún var skólasálfræðingur og sá um greiningar / mat á vanda ásamt ráðgjöf til foreldra og skóla. Að auki vann hún sem sjálfstætt starfandi sálfræðingur hjá Sálfræðingunum Lynghálsi þar sem hún sinnti meðferðarvinnu með fullorðnum. Guðrún Soffía starfaði í þrjú ár í Noregi og vann þá sem meðferðarfulltrúi bæði á búsetukjarna og á geðsviði Sjúkrahússins í Telemark.

Guðrún hefur sinnt endurmenntun samfara starfi sínu og m.a. setið eftirfarandi vinnustofur og námskeið:

 • Intensive Trauma Focused Therapy (2021), 29,5 klst. Leiðbeinandi: Ricky Greenwald PsyD.

 • Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Trauma-Informed Stabilization Treatment (TIST) (2021), 22 klst. Leiðbeinandi: Janina Fisher, Ph.D.

 • Utilization of EMDR with Grief and Mourning (2020), 14 klst. Leiðbeinandi: Roger Solomon.

 • Art of EMDR (2019), 21 klst.

 • Theory of Structural Disssociation: EMDR treatment of Complex Trauma (2019), 7 klst. Leiðbeinandi: Roger Solomon, Ph.D.

 • Advancing Excellence in Treating Complex Trauma (2019), 7 klst. Leiðbeinandi: Kathleen M. Martin, LCSW instructor.

 • Unnið með parta. Námskeið í að auka stöðugleika og auðvelda úrvinnslu hjá einstaklingum með mikla áfallasögu (2018), 7 klst. Leiðbeinandi: Dr. Gyða
  Eyjólfsdóttir sálfræðingur og Margrét Blöndal hjúkrunarfræðingur.

 • Hæfnivottaður EMDR meðferðaraðili (2021) samkvæmt hæfniviðmiðum EMDR Europe.

 • EMDR level 2, námskeið í áfallameðferð (2018), 20 klst. Leiðbeinandi: Roger Solomon, Ph.D.

 • EMDR level 1, námskeið í áfallameðferð (2017), 20 klst. Leiðbeinandi: Roger Solomon, Ph.D.

 • Áráttu- og þráhyggjuröskun, Sálfræðingarnir Lynghálsi (2018), 10 klst.

 • Siðareglunámskeið Sálfræðingafélagsins (2017), 10 klst.

 • Þjálfunarnámskeið um ADIS kvíðagreiningarviðtal fyrir börn, Þroska- og hegðunarstöð (2017), 10 klst.

 • Mat á sjálfsvígshættu, Sjúkrahúsið Telemark (2014), 4 klst.

 • Sjálfsvíg og forvarnir, Sjúkrahúsið Telemark (2013), 6 klst.

 • Algeng geðlyf, Skien kommune (2013), 3 klst.

 • Persónuleikaraskanir, Sjúkrahúsið Telemark (2013), 11 klst.

 • HAM „case formulation", Endurmenntun HÍ (2013), 21 klst.

Rannsóknir

 • Tíðni félagsfælni á meðal framhaldsskólanema, Háskóli Íslands.
 • Prior pregnancy loss: Mental health during and after subsequent pregnancies, Háskólinn í Reykjavík.