Hvað er kvíði? | Mín líðan | Sálfræðiþjónusta á netinu

TAKTU FYRSTA SKREFIÐ Í ÁTT AÐ BETRI LÍÐAN

Meðferð við kvíða

Mín líðan býður upp á 10 tíma staðlaða sálfræðimeðferð á netinu við kvíða. Meðferðartímanir innihalda fræðslu, verkefni, æfingar og spurningalista. Þú lærir hagnýtar aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar og hvernig á að beita þeim í daglegu lífi. Öll samskipti fara fram í gegnum skrifaðan texta. Hægt er að senda sálfræðingi skilaboð hvenær sem er á öruggu heimasvæði Mín líðan yfir áskriftartímann. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan með aðstoð sálfræðings!

39.900 kr.

fyrir meðferðina

14.500 kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.

HVAÐ ER KVÍÐI?

Kvíði

Kvíði er eðlileg tilfinning sem allir upplifa á einhverjum tímapunkti í lífinu. Við getum fundið fyrir kvíða þegar við þurfum að taka mikilvægar ákvarðanir, klára verkefni í vinnunni á stuttum tíma, þegar samband okkar við maka gengur illa eða þegar við förum yfir fjármál heimilisins. Fólk finnur fyrir kvíða við mismunandi aðstæður, það sem veldur einni manneskju kvíða hefur ekki endilega áhrif á einhvern annan.

Kvíði er ekki alltaf slæmur, hann getur oft verið mjög hjálplegur. Hann skerpir athygli okkar og við stöndum okkur oft best og náum mestum árangri þegar við finnum fyrir örlitlum kvíða. Hann hjálpar okkur að bæta frammistöðu okkur, t.d. að undirbúa okkur fyrir atvinnuviðtal, klára verkefni í skólanum, læra fyrir próf, undirbúa kynningu, fara á fund, undirbúa okkur fyrir stefnumót eða æfa okkur fyrir íþróttamót.

Þegar kvíði verður viðvarandi og truflar daglegt líf er hann ekki lengur hjálplegur. Óhjálplegur kvíði felur í sér ástæðulausan ótta. Þess konar kvíði virðist oft óleysanlegur og við upplifum að við höfum ekki stjórn á honum. Kvíði felur yfirleitt í sér hugsanir sem eru ólíklegar til að verða að veruleika, en þrátt fyrir það erum við sannfærð um að þær séu sannar. Við upplifum kvíða þegar við skynjum einhvers konar hættu eða stöndum frammi fyrir aðstæðum sem reyna talsvert á getu okkar. Fólk sem upplifir kvíða ofmetur oft þá hættu sem fylgir þeim aðstæðum sem það hræðist. Kvíðinn er þar af leiðandi ekki í samræmi við aðstæður.

Kvíði getur verið óþægilegur og honum fylgt ýmis óþægileg líkamleg einkenni, en hann er ekki hættulegur. Líkaminn okkar ræður við minniháttar kvíða en langvarandi, viðvarandi og óhóflegur kvíði getur truflað daglegt líf og dregið úr lífshamingju okkar.

Hvað gerist í líkamanum þegar við verðum kvíðin?

Þegar við teljum okkur vera í hættu bregst líkami okkar við og undirbýr okkur til að takast á við hættuna. Þetta lífeðlisfræðilega viðbragð kallast berjast eða flýja viðbragðið (fight-or-flight response). Þegar við stöndum frammi fyrir hættulegum aðstæðum getum við barist (þ.e. tekist á við óttann) eða flúið (þ.e. forðast óttann). Þetta viðbragð þjónaði mikilvægum tilgangi áður fyrr þegar forfeður okkar lentu í hættulegum aðstæðum, t.d. andspænis villtum dýrum. Ef að ljón varð á vegi þeirra þurftu þeir annað hvort að flýja ljónið eða berjast við það. Þannig að þetta viðbragð gerir okkur kleift að vernda okkur gegn hættu. Þó ólíklegt sé að við hittum villt dýr á förnum vegi hefur hættan breyst, við upplifum t.d. hættu þegar mikið álag er á okkur, þegar við byrjum að vinna á nýjum vinnustað, erum miðpunktur athygli eða þegar við tölum við fólk sem við þekkjum ekki.

Þegar að við teljum að við séum í einhvers konar hættu finnum við fyrir kvíða og líkamsstarfsemi okkar breytist. Líkaminn framleiðir streituhormón og við upplifum ýmis líkamleg einkenni sem þjóna mikilvægum tilgangi, gefa okkur orku og eiga að hjálpa okkur að takast á við hættulegar aðstæður. Þessi líkamlegu einkenni eru meinlaus en geta valdið okkur óþægindum.

Algeng líkamleg einkenni kvíða

Ör hjartsláttur

Hjartað slær hraðar sem leiðir til þess að blóðið rennur hraðar um æðar okkar sem gefur okkur meiri orku.

Doði eða kuldi í höndum/fótum

Blóðið fer úr ystu útlimunum (fingrum og tám) og andlitinu og færist til stóru vöðvanna. Okkur getur þá orðið kalt á útlimunum.

Ör öndun

Öndunin verður hraðari (og oft grynnri) svo súrefnisupptaka líkamans aukist og við fáum meiri orku. Það getur leitt til oföndunar, andþyngsla, svima, brjóstverks, kökk í hálsi, köfnunartilfinningar og erfiðleika með að kyngja.

Vöðvaspenna

Vöðvarnir spennast svo við getum verið fljótari að bregðast við. Við stífnum oft í öxlunum, finnum fyrir titringi eða skjálfta, fáum hausverk eða finnum fyrir öðrum verkjum.

Sviti

Við svitnum svo að líkaminn geti kælt sig. Þess vegna finnum við oft kulda- eða hitahroll eða svitnum í lófunum.

Meltingartruflanir

Blóðið fer frá meltingarkerfinu og til stóru vöðvanna sem getur leitt til munnþurrks, ógleði, fiðrings í maganum eða niðurgangs.

Einbeitingarerfiðleikar

Skynfærin skerpast og við erum meira á verði sem getur leitt til sjóntruflana. Athyglin fer að hættunni og hugsunin verður hraðari sem hjálpar okkur að taka hraðar ákvarðanir. Því getur verið erfitt að einbeita sér að öðru.

Önnur einkenni

Þreyta, svefnerfiðleikar, máttleysi, skjálfandi rödd, spennt raddbönd, roði, tíð þvaglát og​ minni kynhvöt. Að auki getur fólk fundið fyrir depurð og pirringi.

UPPLÝSINGAR UM KVÍÐA

Gott að vita um kvíða

Algengi kvíða
Talið er að um 45% alls fólks upplifi alvarlegan kvíða einhvern tímann á ævinni.
  • Þú þekkir líklegast einhvern sem hefur fundið fyrir einkennum kvíða.
Hverjir upplifa kvíða?
Allir geta fundið fyrir kvíða. Kvíði kemur fram hjá konum og körlum á öllum aldri, í öllum stéttum og öllum kynþáttum.
  • Konur eru líklegri til að finna fyrir kvíða en karlar.
Hvað segja klínískar leiðbeiningar?
Klínískar leiðbeiningar (þ.e. NICE guidelines sem Ísland miðar við) mæla með hugrænni atferlismeðferð á netinu sem fyrsta úrræði við vægum til miðlungs einkennum kvíða.
  • Ef einkennin eru alvarleg eða enn til staðar eftir að staðlaðri sálfræðimeðferð á netinu lýkur er mælt með fjarviðtölum eða viðtölum á stofu.

Hvernig lærir þú að draga úr einkennum lágs sjálfsmats?

Sálfræðimeðferð hjálpar þér að:

Þekkja einkenni kvíða

Þú lærir hvað kvíði felur í sér og lærir að vera meðvitaðri um þín kvíðaeinkenni.

Brjóta upp vítahring kvíða

Þú lærir aðferðir sem geta gagnast þér við að brjóta upp þann vítahring sem þú ert í.

Breyta neikvæðum hugsunarhætti

Þú lærir að koma auga á óhjálplegar hugsanir og sjá þær út frá nýju sjónarhorni.

Breyta óhjálplegri hegðun

Þú lærir að fara í kvíðavekjandi aðstæður sem þú hefur forðast eða fundið fyrir kvíða í.

STÖÐLUÐ SÁLFRÆÐIMEÐFERÐ Á NETINU

Náðu tökum á þinni líðan!

Þeir sem finna fyrir kvíða eiga oft erfitt með að taka fyrsta skrefið. Oft veit fólk ekki hvernig það á að fara að því að draga úr kvíðanum. Stöðluð sálfræðimeðferð á netinu er frábær kostur til að byrja að minnka kvíða. Það skiptir ekki máli hvort þú finnir fyrir kvíða i í ákveðnum aðstæðum eða almennt í daglegu lífi, meðferðin getur verið þægileg leið til að stíga fyrsta skrefð í átt að betri líðan. Í meðferðinni lærir þú að brjóta upp vítahring kvíða sem felur m.a. í sér að læra að fara í aðstæður sem valda þér kvíða. Markmiðið er að þú náir tökum á þinni líðan!

39.900 kr.

fyrir meðferðina

14.500kr./mán.

Í þrjá mánuði.
Heildargreiðsla: 43.500 kr.